يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > بخش های مختلف > حسابداری 
 
 

مسئول امور مالی  –  میترا بیدار مغز

کارشناس دریافت و پرداخت و بایگان اسناد مالی– فاطمه دهقان

مسئول انبار  - طاهره توکلی طرئی

مسئول صندوق - محیا ابراهیمی

کارشناس امور مالیفرزانه نعیمی کیا

مسئول اموال- زهره یوسفی

وظایف:

 

1.     تنظیم اسناد خرید دانشکده

2.     تنظیم و نگهداری حسابهای دریافت و پرداخت

3.     نگهداری دفاتر و اعتبارات و تعهدات دانشکده

4.     تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان دانشکده

5.     تهیه لیست صورتحسابهای اموال دانشکده

6.     تهیه و تنظیم گزارشات مالی

7.     انجام کلیه فعالیت های مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات مربوطه

8.     انجام امور مربوط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول

9.     راهنماییو کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده

10.  تهیه  و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی – گزارشهای لازم و بودجه تفضیلی

11.   نظارت و مراقبت در حسن اجرایی بودجه برنامه ای – جریان امور واحد یا واحدهای تحت سرپرستی – اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی لازم به منظور بالا بردن سطوح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

12.   همکاری در تهیه نامه ها – بخشنامه ها – دستور العملها و طرح تصوینامه ها

13.   مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران-میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند(تهران نو)-روبروی بیمارستان بوعلی- دانشکده علوم توانبخشی www.rehab.sbmu.ac.ir      77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.