دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > کلینیک ها > گفتار درمانی 
 
 

 

کلینیک گفتار درمانی

 

گفتار درمانی چیست؟  

علم ارزيابي ، تشخیص ودرمان هرنوع اختلال مربوط به گفتن ودرک گفته های دیگران راگفتاردرمانی می گویند .
گفتار درمانگر کیست؟
متخصصی که بارزیابی تشخیص ودرمان اختلالات درکی ویاگفتاری افراد می پردازدراگفتاردرمانی می گویند.
انواع اختلالات درنحوه صحبت کردن ودرک گفته های دیگران درحیطه کاری گفتاردرمانی قرار می گیردوبطورکل طبق تقسیم بندی انجمن گفتاردرمانی آمریکا این اختلالات عبارتنداز:
1- اختلالات تلفظی وبیانی: نادرست تلفظ کردن صداوصداهایی درکلمات،مانندگفتن (تیپ به جای سیب یاگدوبه جای گردو)
2- اختلالات در روانی بیان وسرعت بیان:مانندلکنت،تندگویی یاجویده گویی که تحت شرایطی جریان صحبت کردن بوسیله وقفه های نابجا،تکرارپشت سرهم صداها یاکلمات وکشیدن بخشی ازکلمات متوقف وشکسته می شود.مانند(س...س...س...سلام)
3-اختلالات صوتی وحنجره ای:هرگونه مشکلی درزیروبمی،بلندی وکیفیت صدای گوینده که شنونده رامتوجه اختلال درصدانمایددراین طبقه قرارمی گیرد.اعم ازگرفتگی صدا،وجودصدای زنانه درمردان،
وجودصدای مردانه وبم درزنان،ناتوانی درصحبت کردن باصدای بلند،صحبت کردن بصورت تودماغی یاحاقی و....
4- اختلالات درکی:هرگونه اختلال دردرک ویادریافت گفته های دیگران راگویند که غالبا پس ازضربه های وارده به سر،سکته های مغزی وآسیب های مغزی درافراد اسیب دیده ایجاد می شود.

 

 


چه کسانی باید به گفتار درمانی مراجعه نمایند؟
بنا براختلالات ذکرشده افرادیکه دارای اختلالات زیر باشندمی بایست به متخصص گفتار درمانی مراجعه کنند.
- افراددارای اختلال درتلفظ صحیح کلمات.
- مبتلایان به سکته های مغزی وآسیب دیدگان مغزی.
- کسانی که شکاف کام ولب دارند.
- کسانی که بصورت تودماغی صحبت می کنند.
- افراد دارای لکنت زبان،تند گویی.
- افرادی که افت شنوایی دارند.
- والدین کودکانی که درآغاز صحبت کردن تاخیر داشته اند.
- افرادی که ازصدای خودناراضی هستند.
اشخاصی که مایلند لهجه خودراتغییردهند.
افرادی که دریادگیری مشکل دارند.
- افرادیکه اصلا حنجره ندارند.

درچه محدوده سنی میتوان مراجعه نمود؟
درحیطه کاری گفتار درمانی هیچ محدودیت سنی وجود ندارد.
اززمان نوزادی با(باارائه مشاوره به خانواده) تاسنین کهنسالی
می توان برای دریافت خدمات مشاوره ای ودرمانی مراجعه نمود.
از آنجا که هرچه اختلالات گفتاری مزمن ترشود،عوارض ناگواربیشتری ازجمله (عاطفی،اجتماعی،شغلی،تحصیلی و...)
رابدنبال داردودرمان آن دشوارتروطولانی ترمی گردد.لذابه محض بروز هرگونه اختلالی که منجر به اختلالات گفتاری ودرکی شود بایک متخصص گفتاردرمان تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران-میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند(تهران نو)-روبروی بیمارستان بوعلی- دانشکده علوم توانبخشی www.rehab.sbmu.ac.ir      77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.