چهارشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > معاونت تحقیقات و فن آوری > پیام معاونت پژوهشی 
 
 

بسمه تعالی

 

دردنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود.پژوهش عامل مهمی ‌در تولید دانش، دانایی و پیشرفت جامعه انسانی است و میزانپژوهش‌های انجام شده در هرجامعه شاخص توسعه یافتگی آن جامعه به حساب می‌آید.در این راستا معاونت پژوهشی دانشکده با انجام امور مربوط به طرحهای پژوهشی در سیستم پژوهان، برگزاری کارگاههای آموزشی، اعطای گرانت های پژوهشی به نویسندگان مقالات، آشنا نمودن دانشجویان باامور پژوهشی، ارزشیابی دانشکده و شرکت فعال درجشنواره های پژوهشی تلاش می کند تا رویکرد پژوهشی را توسعه دهد. امید است با مساعدت تمامی اساتید و همکاران گام های موثری در این راستا برداشته شود.

 

                                                                                                               دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان

                                                                                                               معاونت تحقیقات و فناوری

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.