جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت تحقیقات و فن آوری > واحدهای تابعه 
 
 

 واحدهای تابعه
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir