چهارشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > معاونت پشتيباني > پیام معاونت پشتیبانی 
 
 

بسمه تعالی

وظایف معاونت پشتیبانی در دانشکده علوم توانبخشی عبارتند ازخدماتی از قبیل تظارت بر پروژه هاي عمراني، نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت پوشش، تهيه و توزيع ملزومات اداري، تدارکات تاسیساتی، خرید و تعمیرتجهيزات آزمايشگاهي و انجام امور پرسنلي دانشکده نظير صدور احكام حقوق، صدور گواهي اشتغال بكار، تهيه و تنظيم آمار پرسنلي، پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل و عقد قرار داد با شركت هاي معتبر از طريق برگزاري مناقصه و نظارت بر حسن اجراي قراردادها. حسن اجرای موارد فوق نیازمند نظارت و پیگیری مستمر معاونت پشتیبانی و واحداهای تابعه می باشد. امید است با الطاف خداوند منان و مشارکت همکاران گرامی، امور محوله به نحو مطلوبی انجام پذیرد.

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.