يکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امور آموزشی > آموزش کارشناسی > اساتید راهنما 
 
 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی

 

رشته کاردرمانی

 

رشته فیزیوتراپی

 

رشته شنوایی شناسی

 

رشته بینایی سنجی

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir