معاونت دانشجویی فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مهدی رضایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

گروه علمی: کاردرمانی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک : rrezaee_m@sbmu.ac.i

 

پیام معاونت فرهنگی دانشجویی

بی شک تولید علم آمیخته با ایمان اصلی ترین رسالت مجموعه دانشگاهی می باشد و برای نیل به این هدف مهم پرداختن به کسب فضائل معنوی و اخلاقی در کنار کسب تازه های علمی ضروری است. امید داریم با مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان عزیز در امور فرهنگی شاهد جوی پویا و خلاق در دانشکده باشیم.

 

دکتر مهدی رضایی

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

شرح وظایف معاونت

 

هدف کلی

معاونت دانشجویی و فرهنگی از انجام وظایف و ایفای نقش خود ، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی،روحی و روانی وفرهنگی و اجتماعی می باشد که  بستری مناسب برای رشد و توسعه همه ابعاد   فردی واجتماعی دانشجویان فراهم گردد.

 

 شرح وظایف

 - کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی اجتماعی، ورزشی و علمی دانشجویان و ارتقای مهارتهای فردی  بستر سازی مناسب و ایجاد مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری ها و فعالیتهای فرهنگی ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرای برنامه ها و مراسمات فرهنگی

 - بهینه سازی خدمات رفاهی اعم ازبهداشت، تغذیه،ایاب و ذهاب وخوابگاه دانشجویان توانمند سازی دانشجویان و بالا بردن سطح اگاهی های اجتماعی دانشجویی ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تشکل های دانشجویی برقراری وایجاد فضایی پر نشاط در دانشکده

 - ارتقای باورهای دینی در دانشجویان و پیاده سازی آیین نامه رفتار حرفه ای در دانشکده برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی مرکز مشاوره دانشگاه فعال نمودن واحد مشاوره دانشجویی

-  فعال سازی انجمن های علمی و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در انجمن  تهیه و تنظیم و ارائه گزارشات و صورتجلسات فرهنگی به معاونت دانشجویی دانشگاه

 نظارت برحسن انجام و وظایف کارکنان زیر مجموعه خود و تحلیل و ارزشیابی فعالیت های انجام شده

 

 

خانم زهره سمیعی

سمت : مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

شرح وظایف

پست الکترونیک:Samiei.zohre@yahoo.com

تلفن : 77548942 77561721

تلفن داخلی :214 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست