شنبه ٠٩ مهر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش > کارکنان امور پژوهش 
 
 

 

 مدیر پژوهش

 دکتر محسن عابدی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای فیزیوتراپی

رتبه علمی

 استادیار

پست الکترونیک

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش

 mohsenabedi110@sbmu.ac.ir 

تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 242

 

 

 

 فرناز فتح اله زاده

مسئول کمیته پژوهشی دانشجویان

 رابط سامانه آموزش مداوم دانشکده علوم توانبخشی

 مدیر داخلی نشریه علمی- پژوهشی طب توانبخشی

 

 

 آخرین مدرک تحصیلی

 کارشناس ارشد شنوایی شناسی

 رتبه علمی

 عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی

 پست الکترونیک 

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش

   fathollahzadeh@sbmu.ac.ir

    farnaz_audiology@yahoo.com

 تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 242

 

 

 رابط سامانه پژوهان

 دکتر افسانه قنبری

 آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای حقوق

 پست الکترونیک

rehab.sbmu@gmail.com   ایمیل امور پژوهش
dr.ghanbarie@gmail.com

 تلفن تماس(داخلی)

 77561721 داخلی 224

 

  دکتر عالیه دریابر

  دبیر شورای پژوهش

 مسئول انتشارات دانشکده

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 ارتوز و  پروتز، بیومکانیک راه رفتن، سکته مغزی، تعادل

پست الکترونیک

r_daryabor@yahoo.com

aliyehdaryabor@gmail.com 

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliyeh_Daryabor

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 244


 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir