پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی 
 
 

برنامه مکتوب سالانه گروه بینایی سنجی سال 1400-1399

برنامه آموزشی

 • جذب نیروی متعد
 • طراحیو ارایه  سه دوره کارشناسی ، ارشد و دکتری به صورت blended
 • ارایه واحدهای تئوری به صورت مجازی
 • ارایه واحدهای عملی کار اموزی ها به صورت حضوری
 • نوشتن  مجدد طرح درس ها
 • تولید محتوی الکترونیکی مناسب با LMS  موجود
 • ارزشیابی دانشجو با استفاده از تکلیف، تالار گفتگو ، ازمون های آنلاین و آزمون نهایی انلاین
 • طراحی واحدهای عملی ، کار اموزی و کارآموزی به صورت blended
 • طراحی log bookبرای دوره های عملی و کار آموزی
 • طراحی آزمون انلاین برای دوره های کار آموزی
 • طراحی آزمون OSCE  برای کار آموزی ها 
 • طراحی و ارایه دوره ارشد به صورت بین الملل

 

برنامه پژوهشی

 • گسترش همکاری با مراکز تحقیقاتی جهت انجام کار مشترک
 • برگزاری جلسات ژورنال کلاب
 • برگزاری سمینار
 • ترجمه کلیه فرمم های تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان بین الملل
 • مناسب سازی سیستم پژوهان  پژوهان برای وارد نمودن برای دانشجویان بین الملل و اخذ کد اخلاق

 

سیاست های گروه

 • ارایه خدمات غربالگری به سرای محله و خانه سالمندان
 • ارایه وبینارهای آموزشی مداوم

 

انظباط

 • روزهای حضور افراد مشخص است
 • برگزاری جلسات دوره ای درون گروه و ارائه گزارش های ماهیانه

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir