شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > رسالت و برنامه های کاربردی 
 
 

 

رسالت و برنامه های کاربردی گروه شنوایی شناسی 

  •  تشکیل کمیته های آموزشی وپژوهشی در جهت برنامه ریزی بهترآموزشی وانتخاب اساتید مناسب وتسهیل روند پژوهشی برای دانشجویان
  • استفاده از شیوه های استاندارد مناسب تر برای برگزاری و ارزشیابی کاراموزی دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد
  • برگزاری ژورنال کلاب به صورت ماهانه
  • فعال تر نمودن کلینیک های شنوایی شناسی دانشکده 
  • تشویق دانشجویان در راستای ارتباط موثرتر با اساتید مشاور
  • معرفی نماینده گروه به تحصیلات تکمیلی در جهت ارتقاء سطح جلسات دفاع از پروپوزال وپایان نامه
  • تشویق همکاران در جهت برگزاری هر چه بیشتر برنامه های باز آموزی ،کارگاه،سمینار و.....
  • تشویق وحمایت از دانشجویان مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد در جهت انجام پروژه های دانشجویی وشرکت هر چه بیشتر در سمینارها وکنگره های ذیربط
  • شناسایی واستفاده از همه پتا نسیل های بالقوه اعضای گروه
  • تدوین برنامه کوتاه وبلند مدت گروه با استفاده از نظرات اعضا در طی جلسات گروه
 
 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir