سه شنبه ١٦ آذر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > اولویتهای پژوهشی گروه 
 
 

 

اولویت های میان مدت سه ساله گروه شنوایی شناسی (1403-1400)

 

1.      ارزیابی و توانبخشی اختلالات شنوایی و تعادل در سالمندان

2.      توانبخشی سرگیجه

3.      ارزیابی و توانبخشی وزوز و هایپراکیوزیس

4.      میزان رضایت مندی بیماران کم شنوا از سمعک

5.      بررسی ارتباط مشکلات شناختی و اختلال شنوایی در گروه های سنی مختلف

6.      ساخت و روان سنجی ابزارهای ارزیابی توانایی های پردازش شنوایی مرکزی

7.      مطالعات مرتبط با کرونا در حیطه های مختلف شنوایی شناسی

 

اولویت های میان مدت دو ساله گروه شنوایی شناسی (1399-1398)

 

1.      ارزیابی تعادل در بیماری های مختلف

2.      توانبخشی سرگیجه

3.      میزان رضایت مندی بیماران کم شنوا از سمعک

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir