شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > کاردرمانی > اولویتهای پژوهشی گروه 
 
 

اولویت های میان مدت سه ساله گروه کاردرمانی (1403-1400)

 

1.      ارزیابی اهمیت مداخلات بازی در روند رشدی و یادگیری کودکان

2.      بررسی کارکردهای شناختی در بیماران نورولوژیگ

3.      کاردرمانی در ضایعات ارتوپدیک اندام فوقانی

4.      بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت سالمندان

5.      بررسی عوامل مرتبط با کرونا در سلامت افراد در گروه های مختلف و مهارت های خاص

 

 

اولویت های میان مدت دو ساله گروه کاردرمانی (1399-1398)

 

1.      ارزیابی اهمیت مداخلات بازی در روند رشدی و یادگیری کودکان

2.      بررسی کارکردهای شناختی در بیماران نورولوژیگ

3.      کاردرمانی در ضایعات ارتوپدیک اندام فوقانی

4.      بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت سالمندان

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir