پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > کاردرمانی > اولویتهای پژوهشی گروه 
 
 

اولویت های پژوهشی 

 

   دانلود فایل : اولویت های های پژوهشی گروه کاردرمانی سال تحصیلی 02-1401.pdf           حجم فایل 221 KB
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir