سه شنبه ١٦ آذر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > برنامه مکتوب سالانه فعالیتها 
 
 

برنامه گروه شنوایی شناسی (آموزشی، پژوهشی، خدمات، انضباط)

در سال 1400-1399

 

·     آموزشی:

- تنظیم آموزش مجازی دروس نظری

- تنظیم دروس کاراموزی و کارورزی به صورت مجازی

- ارتقاء کیفیت آموزش مجازی

- برگزاری لااقل 3 وبینار آموزش مداوم

-  پیگیری تصویب مقطع دکتری

- تبدیل وضعیت حداقل یکی از اعضای هیات علمی ضریب Kبه صورت رسمی با فراخوان

- عقد تفاهم نامه آموزشی با بیمارستان مفید

- عقد تفاهم نامه آموزشی با بیمارستان لقمان

- جذب نیروی هیات علمی ضریب K

- ایجاد ارتباطات بین المللی آموزشی

- افزایش میزان قبولی دانشجویان در مقاطع بالاتر

- ارتقاء و به روز رسانی وبسایت گروه

- بازنگری لاگ بوک  

 

·     پژوهشی:

- برگزاری نخستین همایش مجازی دانشجویی شنوایی شناسی

-برگزاری نخستین جشنواره دانشجویی هنر در شنوایی شناسی

- افزایش تعداد مقالات گروه

- آغاز فعالیت ثبت استارت اپ وابسته به گروه

- تعیین اولویت های پژوهشی گروه متمرکز بر حیطه سالمندی

- افزایش طرح های پژوهشی گروه

·     خدمات:

- راه اندازی مجدد کلینیک های تخصصی گروه شنوایی شناسی

- راه اندازی کلینیک شنوایی بیمارستان مفید

- ارتقاء کیفی سطح خدمات شنوایی شناسی به مراجعین

- تقسیم وظایف مدیریتی کلینیک های مختلف شنوایی

- جذب نیروی طرحی برای کلینیک شنوایی بیمارستان مفید

 

·     انضباط:

- شیفت بندی حضور همکاران گروه در سال جاری به علت ویروس کرونا

- برگزاری جلسات منظم با اعضای گروه

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir