چهارشنبه ١٣ مهر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > امور آموزشی > رئیس و کارشناسان آموزش 
 
 

 

آقای محسن اخگری

رئیس امور آموزش دانشکده

آخرین مدرک تحصیلی

 کارشناس ارشد بینایی سنجی

پست الکترونیک

makhgary@yahoo.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 – داخلی 217

 

 

خانم فریبا حشمتی

مسئول رشته فیزیوتراپی

آخرین مدرک تحصیلی

 کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com 

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 219

 

 

 

خانم مریم فرهانی

مسئول رشته شنوایی

آخرین مدرک تحصیلی

فوق دیپلم حسابداری

پست الکترونیک

 educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 218

 

 

خانم نرگس سیاحی

مسئول رشته بینایی سنجی

آخرین مدرک تحصیلی

لیسانس پرستاری

پست الکترونیک

 educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 218

 

 

 

خانم محبوبه دهقان

 

مسئول رشته کاردرمانی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 219

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir