چهارشنبه ١٣ مهر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > علوم پایه > اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی 
 
 

گروه علوم پایه

اعضای هیئت علمی

دکتر پروین دیباج نیا

(تحقیقات توانبخشی)

آخرین مدرک تحصیلی

بورد تخصصی روانپزشکی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

روانپزشکی - روانشناسی

پست الکترونیک

pdibaj@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Parvin_Dibajnia

تلفن تماس(داخلی)

77542057 داخلی 241

 

 

دکتر  فرج تابعی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

لیزر در پزشکی

اپتیک

تصویربرداری پزشکی

پست الکترونیک

tabeie_far@sbmu.ac.ir

tabeiefar@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Faraj_Tabei

تلفن تماس(داخلی)

77542057 داخلی 2545

 

 

دکتر منیره متقی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی علوم تشریحی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی و فیزیوتراپی

پست الکترونیک

dr.motaqi@gmail.com

motaghey@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Monireh_Motaqhey

تلفن تماس(داخلی)

77561723-4 داخلی 265

 

 

سکینه خاتون حاجی سیاح

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رتبه علمی

مربی

زمینه های تخصصی

فیزیولوژی عمومی ، نوروفیزیولوژی

پست الکترونیک

   sk_sayah@yahoo.com

sk_sayah@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/SakinehKhatoon_Hajisayah

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 226

 
 
اعضای بازنشسته
 

دکتر سید مهدی طباطبایی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکتری تخصصی آمار زیستی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

آمار زیستی، علوم زیستی، و علوم پزشکی

پست الکترونیک

tabatabaee347@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://usid.research.ac.ir/University.php?id=26

تلفن تماس(داخلی)

09121482952- 77561722

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir