شنبه ٠٩ مهر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کلینیک ها > شنوایی شناسی > ارزیابی و توانبخشی وزوز 
 
 

 

تلفن دانشکده:

77561721    -  77561724  -  77548496

داخلی پذیرش کلینیک شنوایی شناسی: 259     داخلی کلینیک شنوایی شناسی : 260         اتاق سمعک: 261

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir