شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > طرح درس 
 
 

به ترتیب حروف الفبا

 

آقای دکتر مجید اشرفی

خانم دکتر مریم  آقاملایی

خانم ليلا جليلوند كریمي

آقای دکتر حمید جلیلوند

خانم دکتر فاطمه حیدری

خانم هما زرين كوب

خانم مرضیه شریفیان البرزی

خانم مژده صفوی

آقای دکتر محمد ابراهیم مهدوی

آقای دکتر احمدرضا ناظری

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir