سه شنبه ١٦ آذر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی > رسالت و برنامه های کاربردی 
 
 

 

 

 رسالت و برنامه های کاربردی گروه بینایی سنجی

  

·         اخذ مجوز کارشناسی ارشد رشته اپتومتری  تا پایان 1395 

·         اخذ مجوز مرکز تحقیقات low vision   تا پایان 1395

·         اخذ موافقت تاسیس مقطع PhDبينايي سنجي تا پایان 1395        

·         راه اندازی کلینیک تخصصی اپتومتری   تا پایان 1395

·         راه اندازی کلینیک الکتروفیزیولوژیک شنوایی شناسی و بینایی شناسی با استفاده ازدستگاه ICS   تا پایان 1395          

·         راه اندازي درمانگاه مشاوره ژنتيك چشم    تا پایان 1395                                 

·         طراحی وتدوین استاندارهای ملی عدسی ها تا پایان 1395

·         اخذ مجوز علمی – پژوهشی فصل نامه طب توانبخشی  تا پایان 1395

·         اخذ مجوز مجله بین المللی علمی – پژوهشی Iranian Audiology  تا پایان 1395

·         راه اندازی کلیه گروه های آموزشی طبق تشکیلات مصوب که شامل 9 گروه آموزشی است " کاردرمانی – فیزیوتراپی- اپتومتری – شنوایی شناسی – علوم پایه – گفتار درمانی – آموزشی بالینی وعلمی – تحقیقات توانبخشی – بریس وپروتز ( اندام سازی ) "                                          

·         اخذ مجوز ایزو 17025  جهت مرکز بررسی های عدسی های طبی تا پایان 1395      (  از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور )

·         راه اندازی در مانگاه وزوز گوش با همکاری مرکز  بیماری های خاص بنیاد شهید و امور ایثارگران تا پایان1395

·         تاسیس موزه اپتیک ایران    تا پایان1395

·         نوشتن تاریخ عینک   تا پایان1395

·         برنامه پیشنهادی آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)  رشته بینایی سنجی  تا پایان1395

·         اجرای پروژه روزنه ، جهت عیوب انکساری (Pin Hole)        تا پایان1395

·         برنامه پیشنهادی آموزشی دوره دکترای تخصصی( PhD) توانبخشی سالمندان   تا پایان1395

·         برنامه پیشنهادی آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)رشته بینایی سنجی       تا پایان1395

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir