شنبه ٠٩ مهر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > فیزیوتراپی > اعضای هیئت علمی و کادر آموزشی 
 
 

گروه فیزیوتراپی

 

اعضای هیئت علمی

دکتر خسرو خادمی کلانتری

دکتر خسرو خادمی کلانتری

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استاد

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی

پست الکترونیک

k_khademi@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Khosro_Khademikalantari

تلفن تماس(داخلی)

77562507 داخلی 246

 

 

  دکتر عباس رحیمی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

 استاد

زمینه های تخصصی

 فیزیوتراپی- طب ورزشی- بیومکانیک –آنالیز حرکت–ترمیم زخم

پست الکترونیک

 a_rahimi@sbmu.ac.ir

arahimiuk@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Profile.php?welcome=true

تلفن تماس(داخلی)

 77561721داخلی 224


 

دکتر فرشاد اخوتیان

دکتر فرشاد اخوتیان

 

(رئیس مرکز تحقیقات فیزیوتراپی(

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استاد

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی

پست الکترونیک

farshadokhovatian1965@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Farshad_Okhovatian

تلفن تماس(داخلی)

77562507 داخلی 246

 
 

دکتر محمد محسن روستائی

(ریاست دانشکده)

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

دانشیار 

زمینه های تخصصی

ارتوپدی، فیزیوتراپی ورزشی،  طب مکمل

پست الکترونیک

roosta@sbmu.ac.ir

mohsen42@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/MohammadMohsen_Roostayi

تلفن تماس(داخلی)

۷۷۵۶۱۷۴۳-داخلی  212

 
 

دکتر صدیقه السادات نعیمی

(معان آموزشی و پژوهشی دانشکده)

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

دانشیار 

زمینه های تخصصی

توانبخشی قلبی ریوی،

زمینه های جدید تمرین درمانی و ارتعاش کل بدن،

آنالیز راه رفتن و حس عمقی

پست الکترونیک

naimi.se@sbmu.ac.ir

naimi.se@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/SedighehSadat_Naimi

تلفن تماس(داخلی)

۷۷۵۶۱۷۴۳-داخلی  212

 
 

دکتر مینو خلخالی زاویه

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

دانشیار 

زمینه های تخصصی

کنترل حرکت، کنترل پوسچر، حس عمقی، اختلالات پوسچرال،فیزیوتراپی اطفال

پست الکترونیک

m.khalkhali@sbmu.ac.ir

minoo_kh@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Minoo_Khalkhalizavieh

تلفن تماس(داخلی)

۷۷۵۶۱۷۴۳-داخلی  247

 
 

دکتر ناهید طحان

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

دانشیار 

زمینه های تخصصی

توانبخشی بیماران نورولوژیک

سونوگرافی عضلات شکمی

پست الکترونیک

nahidta2431@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Nahid_Tahan

تلفن تماس(داخلی)

۷۷۵۶۱۷۴۳-داخلی  ۲۴۷

 

 

دکتر سید مجید حسینی

(مدیر گروه)

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

منوال تراپی، پوسچر، آسیب های ورزشی

پست الکترونیک

majid_hoseini@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Majid_Hosseini

تلفن تماس(داخلی)

77542057 داخلی 246

 

 

دکتر محسن عابدی

مدیر پژوهش

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استادیار 

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی قلبی ریوی عروقی، فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد

پست الکترونیک

mohsenabedi110@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Abedi

تلفن تماس (داخلی)

242 -77561721

 

 

 دکتر زهرا ابراهیم آبادی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 آنالیز بالینی راه رفتن، بی ثباتی مچ پا

پست الکترونیک

 z.ebrahima@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

http://isid.research.ac.ir/Zahra_Ebrahimabadi

تلفن تماس(داخلی)

244-77561721

 
 

دکتر هدا نیک نام

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

بیومکانیک- فیزیوتراپی کف لگن- بیومکانیک راه رفتن

پست الکترونیک

hodaniknam@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Hoda_Niknam

تلفن تماس(داخلی)

244-77561721

 

 

دکتر الهام قندالی 

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی در پرتعریقی

فیزیوتراپی در بیماران مبتلابه هموفیلی

فیزیوتراپی در کودکان

پست الکترونیک

eghandali@sbmu.ac.ir

elhamghandali24516@gmail.com

لینک علم سنجی

سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی - الهام قندالی (research.ac.ir)

تلفن تماس(داخلی)

77561721

 
 
 
 

 دکتر علی ملوکی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی فیزیوتراپی

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 فیزیوتراپی در ستون فقرات، ارتوپدی، نورولوژی، توانبخشی قلب

پست الکترونیک

 alimolouki@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Ali_Molouki

تلفن تماس(داخلی)

 77561721داخلی 246

 

رشته ارتوز و  پروتز

 دکتر مهدی رضائی

مسئول تحصیلات تکمیلی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی

رتبه علمی

 استادیار

زمینه های تخصصی

 ارتوز و  پروتز، بیومکانیک راه رفتن، استئوآرتریت زانو ، تعادل

پست الکترونیک

Rehabilitation.sbmu@gmail.com

me.rezaei@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rezaei2

تلفن تماس(داخلی)

021-77569900

 

 

 دکتر عالیه دریابر

آخرین مدرک تحصیلی

 دکترای تخصصی

رتبه علمی

 استادیار (طرح هیئت علمی)

زمینه های تخصصی

 ارتوز و  پروتز، بیومکانیک راه رفتن، سکته مغزی، تعادل

پست الکترونیک

r_daryabor@yahoo.com

aliyehdaryabor@gmail.com 

aliyehdaryabor@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Aliyeh_Daryabor

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 244

 

همکاران بازنشسته گروه

مرحوم دکتر اصغر رضاسلطانی

استاد فیزیوتراپی

دکتر مهری قاسمی

استادیار فیزیوتراپی

دکتر فریده دهقان منشادی

دانشیار فیزیوتراپی

دکتر عبدالرضا زاهدی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir