پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی >  برنامه های آموزش مداوم 
 
 
سال 1399

 

1. اصول و رویکردهای غربالگری شنوایی در نوزادان و کودکان- شناسه  160687.  تاریخ 1399/09/13

2. تجویز و تنظیم سمعک در کودکان و نوزادان- شناسه 159886. تاریخ 1399/10/18

 

سال 1400

اندازه گیری گوش واقعی در تاریخ 29 دی ماه 1400، کد: 171022

اهمیت و روش‌های ارزیابی رفتاری شنوایی در نوزادان و کودکان در تاریخ 5 بهمن ماه 1400، کد: 174603

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir