جمعه ١٢ آذر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی >  برنامه های آموزش مداوم 
 
 
شنوایی شناسی

 

1. اصول و رویکردهای غربالگری شنوایی در نوزادان و کودکان- شناسه  160687.  تاریخ 1399/09/13

2. تجویز و تنظیم سمعک در کودکان و نوزادان- شناسه 159886. تاریخ 1399/10/18

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir