پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش و فناوری > برنامه های آموزش مداوم 
 
 

گروه شنوایی شناسی

 

اندازه گیری گوش واقعی در تاریخ 29 دی ماه 1400، کد: 171022

اهمیت و روش‌های ارزیابی رفتاری شنوایی در نوزادان و کودکان در تاریخ 5 بهمن ماه 1400، کد: 174603

 

گروه فیزیوتراپی

- درمان اسپاستیسیتی در درمان سکته مغزی در تاریخ21 فروردین 1400 ، کد: 163303
-اقدامات اورژانسی و توانبخشی در سکته حاد مغزی تاریخ 31 خرداد 1400، کد: 165582
 
- توانبخشی دیسفاژی در بیماران سکته مغزی در تاریخ 4 دی ماه 1400، کد: 171802
 
- تازه های فیزیوتراپی در کووید 19 در تاریخ 30 آبان 1400، کد: 171400
 
- ارزیابی و درمان فیزیوتراپی فلج مغزی در تاریخ 21 دی ما 1400، کد: 174114
- اختلالات راه رفتن در فلج مغزی و درمان های فیزیوتراپی و ارتوتیک آن در تاریخ 29 دی ماه 1400، کد: 172617
 

گروه بینایی سنجی
فن آوری های دیجیتال در تشخیص و درمان اختلالات دید دوچشمی در تاریخ 8 آذرماه 1400. کد: 171556
 
 
 
 
گروه کاردرمانی
مداخلات کاردرمانی و ارتوزی در بازآموزی بیماران سکته مغزی در تاریخ 9 اسفند ماه 1400. کد: 174443
 
 
 
چارچوب تمرینی کاردرمانی- ویرایش چهارم/آخر (OTPE-IV): کاربرد آن در پژوهش و بالین در تاریخ 17 اسفند ماه 1400. ( کد 177312)
 
 
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir