پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > فیزیوتراپی > ارزیابی همتا 
 
 

 

سرکار خانم/جناب آقای دکتر  

 

با توجه به اینکه جنابعالی در نیمسال اول/دوم   سال تحصیلی   با جناب آقای/ سرکار خانم دکتر  -     درس مشترک داشته اید و همتا محسوب می شوید خواهشمند است به سوالات زیر در مورد درس ارائه شده ایشان پاسخ دهید:

- تعداد جلسات نظری درس ارائه شده

-  تعداد جلسات عملی درس ارائه شده   

- استفاده از تجهیزات کمک آموزشی در ارائه درس فوق

- ارائه تکلیف به دانشجویان در طی ترم

- برگزاری امتحان میان ترم  

 

                          با تشکر

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir