گروه شنوایی شناسی

اعضاء هیات علمی


دکتر مجید اشرفی ( مدیر گروه)

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

ارزیابی های رفتاری و فیزیولوژیک سیستم شنوایی

ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک سیستم شنوایی و تعادل

ارزیابی های سیستم وستیبولار

توانبخشی سیستم وستیبولار

طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزارهای کاربردی جهت ارزیابی و توانبخشی سیستم شنوایی و وستیبولار

توانبخشی شنوایی و تعادل در سالمندان

تجویز سمعک

پست الکترونیک

m_ashrafi@sbmu.ac.ir

mashrafi.audio@yahoo.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Majid_Ashrafi

تلفن تماس(داخلی)

  77561723  (داخلی 248)

 

 

 دکتر احمدرضا  ناظری

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

  دانشیار

زمینه های تخصصی

نروساینس شنوایی و تعادل/ الکتروفیزیولوژی شنوایی/ سمعک و توانبخشی/ شنوایی و توانبخشی سالمندان/ ایمیتانس/ سایکوآکوستیک/ روان شناسی زبان

پست الکترونیک

ah_nazeri@sbmu.ac.ir

ahmadrezanazeri49@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Nazeri

تلفن تماس(داخلی)

77561721 –داخلی 248

 

 

دکتر محمد حیدریان مقدم

آخرین مدرک تحصیلی

متخصص گوش  و حلق  و بینی

رتبه علمی

استادیار

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_HeydarianMoghadam

 

 

دکتر محمد ابراهیم مهدوی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

پردازش شنوایی- تجویز سمعک - ارزیابی و درمان وزوز

پست الکترونیک

mahdavime@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/MohammadEbrahim_Mahdavi

تلفن تماس(داخلی)

77542057 داخلی 245

 

 

دکتر حمید جلیلوند

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار 

زمینه های تخصصی

سمعک، تینیتوس، فناوری پردازش دیجیتالی سیگنال، درک گفتار در نویز

پست الکترونیک

hamidjalilvand@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Hamid_Jalilvand

تلفن تماس(داخلی)

77542057 داخلی 245

 

دکتر فاطمه حیدری

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

شنوایی شناسی کودکان

الکتروفیزیولوژی شنوایی و تعادل

ارزیابی دستگاه وستیبولار

پست الکترونیک

f.heidari@sbmu.ac.ir

fheidari.audio@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Heidari7

تلفن تماس(داخلی)

77561723 داخلی 236

 

 

هما زرین کوب

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

رتبه علمی

مربی شنوایی شناسی

زمینه های تخصصی

ارزیابی های رفتاری و فیزیولوژیک سیستم شنوایی و تعادل، توانبخشی دهلیزی

پست الکترونیک

Zarrinkoob.h@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Homa_Zarrinkoob

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 249

 

 

لیلا جلیلوند کریمی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 

(دانشجوی دکترای شنوایی شناسی)

رتبه علمی

مربی

زمینه های تخصصی

سمعک، پردازش شنوایی مرکزی، پردازش زبان و گفتار، شنوایی و شناخت

پست الکترونیک

ljalilvand@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Leyla_JalilvandKarimi

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 249

 

 


مرضیه شریفیان البرزی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

رتبه علمی

مربی شنوایی شناسی

زمینه های تخصصی

ارزیابی های رفتاری و فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژی سیستم شنوایی اطفال

پست الکترونیک

msharifian@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Marzieh_Sharifianalborzi

تلفن تماس(داخلی)

77561721 داخلی 249

 
 
 

سیده مژده صفوی نائینی

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد شنوایی شناسی (دانشجوی دکترای  علوم اعصاب)

رتبه علمی

مربی

زمینه های تخصصی

الکتروفیزیولوژی شنوایی

 نوروساینس

پست الکترونیک

safavi.audio@gmail.com، safaviaudio@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/SeyedMojdeh_SafaviNaeeni

تلفن تماس(داخلی)

77561721  داخلی 249

بیمارستان طالقانی: 23031618 

 
 

  دکتر پریسا رسولی فرد

 آخرین مدرک تحصیلی

 

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 

 رتبه علمی

 

استادیار (طرح هیئت علمی)

 زمینه های تخصصی 

 

الکتروفیزیولوژی، اطفال ، نوروساینس شنوایی ، سمعک و توانبخشی، وزوز

 

 پست الکترونیک

 

Parisa_ rasouli38@yahoo.com

 Parisa.rasoulifard@sbmu.ac.ir

 لینک علم سنجی

 

https://isid.research.ac.ir/Parisa_RasouliFard

 تلفن تماس (داخلی)

 

بیمارستان مفید 22227021 داخلی 1168

 

 

  دکتر ایوب ولدبیگی 

 آخرین مدرک تحصیلی

 

 دکترای تخصصی شنوایی شناسی

 

 رتبه علمی

 

 استادیار (طرح هیئت علمی)

 زمینه های تخصصی 

 

 الکتروفیزیولوژیک شنوایی، کاشت حلزون، تعادل و سرگیجه، تینیتوس، سمعک

 پست الکترونیک

 

valadbeigi63@gmail.com

 لینک علم سنجی

 https://isid.research.ac.ir/Ayub_Valadbeigi

 تلفن تماس (داخلی)

 

 77561721 داخلی 248

 

اعضای کادر آموزشی

 

فرناز فتح اله زاده

( دبیر امور فناوری دانشکده(

( مدیر داخلی نشریه علمی پژوهشی طب توانبخشی)

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد شنوایی شناسی

رتبه علمی

کارشناس آموزشی

زمینه های تخصصی

ارزیابی فیزیولوژیک کودکان و  بزرگسالان

ارزیابی رفتاری نوزادان و کودکان

تینیتوس (وزوز)

پردازش شنوایی مرکزی

پست الکترونیک

fathollahzadeh@sbmu.ac.ir - farnaz_audiology@yahoo.com

شناسه های پژوهشی

https://orcid.org/0000-0002-0839-4732

https://scholar.google.com/citations?user=kW54E4sAAAAJ&hl=en

تلفن تماس

77561721 داخلی 242

 

 

داوود رستمیان

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد شنوایی شناسی

رتبه علمی

کارشناس آموزشی

پست الکترونیک

davoud.rostamian@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 248

 
 
 

سمانه محمدزاده

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس شنوایی شناسی

رتبه علمی

کارشناس آموزشی

پست الکترونیک

samanehmdh01@gmail.com

تلفن تماس

77561723 داخلی 260

 
 

همکاران بازنشسته گروه

   آقای مجتبی خزائی   کارشناس شنوایی شناسی

آقای حسین غلامی

کارشناس شنوایی شناسی

آقای سید شفیع خود آموز

کارشناس شنوایی شناسی

آقای علی محمدزاده

استادیار گفتاردرمانی

   خانم شیدا امینیان     کارشناس شنوایی شناسی

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست