گروه علوم پایه

اعضای هیئت علمی

 

دکتر پروین دیباج نیا

(تحقیقات توانبخشی)

آخرین مدرک تحصیلی

بورد تخصصی روانپزشکی

رتبه علمی

دانشیار

زمینه های تخصصی

روانپزشکی - روانشناسی

پست الکترونیک

pdibaj@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Parvin_Dibajnia

تلفن تماس(داخلی)

77542057 داخلی 241

 

 

 

دکتر  فرج تابعی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

رتبه علمی

استاد

زمینه های تخصصی

لیزر در پزشکی

اپتیک

تصویربرداری پزشکی

پست الکترونیک

tabeie_far@sbmu.ac.ir

tabeiefar@gmail.com

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Faraj_Tabei

تلفن تماس(داخلی)

77542057 داخلی 2545

 

 

 

دکتر منیره متقی

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی علوم تشریحی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی و فیزیوتراپی

پست الکترونیک

dr.motaqi@gmail.com

motaghey@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/Monireh_Motaqhey

تلفن تماس(داخلی)

 

 

 

 

سکینه خاتون حاجی سیاح

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رتبه علمی

مربی

زمینه های تخصصی

فیزیولوژی عمومی ، نوروفیزیولوژی

پست الکترونیک

   sk_sayah@yahoo.com

sk_sayah@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://isid.research.ac.ir/SakinehKhatoon_Hajisayah

تلفن تماس(داخلی)

  77561721 داخلی 226

 
 
اعضای بازنشسته
 
 

دکتر سید مهدی طباطبایی

آخرین مدرک تحصیلی

 دکتری تخصصی آمار زیستی

رتبه علمی

استادیار

زمینه های تخصصی

آمار زیستی، علوم زیستی، و علوم پزشکی

پست الکترونیک

tabatabaee347@sbmu.ac.ir

لینک علم سنجی

https://usid.research.ac.ir/University.php?id=26

تلفن تماس(داخلی)

09121482952- 77561722

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست