متصدی بایگانی: مهتاب توکلی فر

مدرک تحصیلی : کاردانی حسابداری

تلفن :77548496

داخلی 238

 

شرح وظایف

  • رسیدگی به کلیه امور رفاهی( تسهیلات-اماکن- قرارداداها-تعاون و ...) کارمندان در سامانه بهشتی پلاس
  • گزارش گیری و دریافت مدارک بیمه تکمیلی پرسنل
  • تفکیک مدارک پرسنل به صورت فیزیکی در (بایگانی دستی) و به صورت سیستمی در (سامانه اتوماسیون
  • حفظ و نگهداری کلیه مداک مربوط به 30 سال خدمت پرسنل به صورت برگ شماری همراه با مهر مربوطه
  • شرکت در جلسات مختلف رفاهی جهت رفع مشکلات و دریافت تسهیلات برای کارمندان دانشکده
  • تهیه گزارش لازم جهت بازنشستگی پرسنل به ستاد
  • حفظ و نگهداری مرخصی های سالانه پرسنل به صورت فیزیکی در پایان هر سال
  • اسکن مدارک پرسنل در سامانه الکترونیکی جهت هماهنگی پرونده ها بین دانشکده و معاونتهای دانشگاه و همچنین سهولت در کارهای کارمندان
  • تحویل پرونده های پرسنل در زمان بازنشستگی و ماموریت و انتقال به مرکز مورد نظر، زیر پوشش دانشگاه

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست