برنامه گروه شنوایی شناسی در سال 1403-1402

 

آموزشی:

تنظیم دروس  و کاراموزی به صورت حضوری

ارتقاء  سطح کیفی آموزش

برگزاری حداقل 4  سمینار و وبینار آموزش مداوم در هر نیمسال تحصیلی

چاپ درسنامه  های تخصصی

شرکت اعضای هیات علمی گروه در کارگاه های دانش افزایی جهت ارتقاء سطح علمی اساتید

شرکت اعضای هیات علمی گروه در کارگاه های نوآوری و فن آوری

شروع به کار آزمایشگاه سایکواکوستیک در گروه

برگزاری مدرسه تعادل با همکاری دانشجویان دکتری تخصصی

ایجاد ارتباطات بین المللی آموزشی و پیگیری جذب دانشجویان خارجی

افزایش میزان قبولی دانشجویان در مقاطع بالاتر

جذب نیروی هیات علمی ضریب K مستعد با توجه به نیازهای گروه

مستقر نمودن یکی از اعضای ضریب کای گروه در بیمارستان مفید و تعامل آموزشی موثرتر با سایر گروه های آموزشی آن مرکز

راه  ندازی واحد ارزیابی عملکرد دهلیزی در بیمارستان لقمان و طالقانی

تبدیل وضعیت حداقل یکی از اعضای هیات علمی ضریب K به صورت رسمی با فراخوان

ارتقاء 3 نفر از اعضای گروه به رتبه دانشیای

تمدید تفاهم نامه آموزشی با بیمارستان مفید

عقد تفاهم نامه با مراکز آموزشی درمانی مرتبط با رشته و دانشگاه های فنی مهندسی(فعالیت های بین رشته ای )

برگزاری همایش دوسالانه ارزیابی و توانبخشی شنوایی کودکان

ارتقاء و به روز رسانی وبسایت گروه

بازنگری لاگ بوک ها

 

پژوهشی:

برگزاری دومین  جشنواره دانشجویی هنر در شنوایی شناسی و پوستر

افزایش تعداد سالیانه مقالات اعضای گروه (حداقل 2 مقاله در نشریات معتبر برای هر فرد)

آغاز فعالیت ثبت استارت اپ وابسته به گروه

تعیین اولویت های پژوهشی گروه متمرکز بر حیطه سالمندی و پردازش مرکزی

افزایش طرح های پژوهشی گروه (چاپ حداقل یک مقاله استخراج شده از طرح در نشریات معتبر)

انجام طرح های پژوهشی در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی

ترغیب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت انتخاب پایان نامه های محصول محور

تداوم همکاری با نشریه دانشکده  و نشریات معتبر داخلی و خارجی در خصوص چاپ مقاله و داوری مقالات

ترغیب اعضای هیات علمی  برای انجام فرایند های دانش پژوهی جهت کسب امتیاز در جشنواره های پژوهشی

اولویت های پژوهشی:

الف)مطالعات بالینی

ساخت و روانسنجی آزمونها و پرسشنامه های تشخیصی اختلالات سیستم شنوایی و دهلیزی

اختلالات پردازش شنوایی

اختلالات عملکرد دستگاه دهلیزی

توانبخشی اختلالات شنوایی و تعادل

 

ب) مطالعات اپیدمیولوژیک

تعیین شیوع کم شنوایی در استان یا شهرهای مختلف کشور

تعیین شیوع اختلالات دهلیزی در استان یا شهرهای مختلف کشور

تعیین شیوع اختلالات پردازش شنوایی مرکزی در استان یا شهرهای مختلف کشور

تعیین شیوع و بروز مشکلات شناختی در افراد کم شنوا

 

ج)مطالعات علوم پایه

مکانیزم های عصبی تاثیرات سالمندی بر سیستم شنوایی و تعادل

نوروپلاستیسیتی شنوایی ناشی از توانبخشی

تغییرات آناتومیک و عملکردی دستگاه شنوایی و تعادل

نحوه تغییر پردازش های بالا به پایین شنوایی

تاثیر سن بر عملکرد دستگاه وابران شنوایی

مکانیزم های عصبی تاثیرات سن بر دستگاه شنوایی و تعادل

 

د)حیطه فن آوری و تجهیزات

همکاری در طراحی و ساخت وسایل کمک شنوایی متناسب با اختلالات پردازش شنوایی

ارتقاء الگوریتم های پردازشی سمعک و وسایل کمک شنوایی به منظور رفع مشکلات شنوایی

همکاری در طراحی وسایل توانبخشی دستگاه دهلیزی

 

پ) حیطه اجتماعی و روانشناختی

بررسی تاثیر اختلالات شنوایی و تعادل بر کیفیت زندگی

درمان های حمایتی افراد کم شنوا

اثر بخشی آموزش در درمان به موقع پیرگوشی به منظور پیشگیری از عوارض شناختی آن در سالمندان

 

ارائه خدمات: 

فعال کردن کلینیک های تخصصی گروه شنوایی شناسی

راه اندازی کلینیک تربیت  شنوایی و پردازش شنوایی مرکزی  بیمارستان مفید

ارتقاء کیفی سطح خدمات شنوایی شناسی به مراجعین

ارائه خدمت دانشجویان و همکاران در مناطق محروم در قالب طرح جهادی

تقسیم وظایف مدیریتی کلینیک های مختلف شنوایی

جذب نیروی طرحی برای کلینیک شنوایی بیمارستان مفید

 

راهنمایی دانشجو:

به روزرسانی  طرح درس ها و طرح دوره واحدهای درسی در سایت دانشکده

تهیه و بارگذاری شیوه نامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در سایت دانشکده

بارگذاری جدول زمان بندی حضور اعضای هیات علمی در هر نیمسال تحصیلی

برگزاری جلسات آشنایی با دانشکده و گروه های تخصصی برای دانشجویان جدیدالورود و تعیین اساتید مشاور و راهنما دانشجویان در بدو ورود

 

انظباط کاری:

حضور تمام وقت همکاران گروه در دانشکده و مراکز درمانی آموزشی  

برگزاری جلسات منظم هفتگی  مدیر گروه با اعضای گروه

برگزاری جلسات منظم ماهیانه اساتید مشاور با نمایندگان دانشجویان

تنظیم صورتجلسات و ارائه گزارش مکتوب به معاونت آموزشی و ریاست دانشکده

رعایت ضوابط آموزشی در ارائه دروس تئوری، عملی و کارورزی توسط تمامی اعضا

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست