الهه رستمزاد

  رابط آموزش مداوم دانشکده

 

شرح وظایف

آخرین مدرک تحصیلی

 کارشناس کتابداری

پست الکترونیک

 e.rostamzad@sbmu.ac.ir

تلفن تماس(داخلی)

   77159535 داخلی 210

 

وبینارهای برگزار شده در سال 1402

وبینارهای برگزار در سال 1401

وبینارهای برگزار شده در سال 1400

 

برنامه های آموزش مداوم

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست