تدارکات

کارپرداز – جناب آقای جوانمردی

وظایف :

1.     استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام ما فوق

2.     دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

3.     تهیه و تنظیم صورت مجلسها مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع

4.     نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست