تدارکات

 کارپرداز : احمد جوانمردی

مدرک تحصیلی:دیپلم

تلفن:77548496

داخلی 237

           وظایف :

1.     استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام ما فوق

2.     دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

3.     تهیه و تنظیم صورت مجلسها مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع

4.     نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست