تهران، میدان امام حسین(ع)،خیابان دماوند (تهران نو)، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طبقه سوم، واحد آموزش

کدپستی 1616913111

77561721-4  

داخلی کارشناس رشته بینایی سنجی276 و کاردرمانی 219

داخلی کارشناس رشته شنوایی شناسی218 و  فیزیوتراپی 275

تلفن مستقیم با کارشناسان آموزش: 77591809

 

 educationunit.rehab@gmail.com

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست