ساختمان شماره 1: تهران، میدان امام حسین(ع)،خیابان دماوند (تهران نو)، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

            کدپستی 1616913111

            شماره تلفن: 77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496 

            شماره فکس: 77591807     

            پست الکترونیک: tavan2020@yahoo.com

           ساختمان شماره 2: تهران، میدان امام حسین(ع)،خیابان دماوند (تهران نو)، نبش سی متری نیرو هوایی ،ساختمان 17 شهریور

 

          دسترسی حمل و نقل عمومی

          ساختمان شماره 1:

           استفاده از خط 2 مترو تهران،  پیاده شدن در ایستگاه متروی امام حسین و استفاده از خط 1 بی آر تی تهران و پیاده شدن در ایستگاه بی آرتی بوعلی

           استفاده از خط 1 بی آر تی تهران و پیاده شدن در ایستگاه بی آرتی بوعلی

           ساختمان شماره 2:

            استفاده از خط 2 مترو تهران،  پیاده شدن در ایستگاه متروی امام حسین و استفاده از خط 1 بی آر تی تهران و پیاده شدن در ایستگاه بی آرتی پل

           استفاده از خط 1 بی آر تی تهران و پیاده شدن در ایستگاه بی آرتی پل

test

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست