آدرس  پستی : تهران، میدان امام حسین(ع)، خیابان دماوند(تهران نو)، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کد پستی: 1616913111

تلفن دانشکده:

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496 

داخلی: 227 و 248 و 249

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست