آدرس  پستی : تهران-میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند(تهران نو)-روبروی بیمارستان بوعلی- دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -طبقه اول

کد پستی: 1616913111

تلفن دانشکده:

77561721  -  77542057  -  77561724  -  77548496 

داخلی: 246 و 247 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست