جدول تاریخ و زمان برگزاری جلسات دفاع از پروپوزال وپایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 در سال 1402

ردیف

ایام هفته

تاریخ

گروه برگزار کننده

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

موضوع جلسه دفاع

عنوان

استاد راهنما

مکان برگزاری

ساعت

 

  1.  

دوشنبه

 

20/09/02

بینایی سنجی

آقای عنایت اله اسروش

دکترای تخصصی

پروپوزال

باز طراحی ، پیاده سازی و هنجاریابی تست تکامل حرکات چشم در کودکان ۷-۱۲ سال فارسی زبان

Re Design, Implementation and  Norms for the Developmental Eye Movement test (DEM)  in Persian - Speaking children from the age of 7 through  12 years 

آقای دکتر رحمنی

اتاق شورا

30/11

 

  1.  

دوشنبه

 

20/09/02

بینایی سنجی

آقای تقی نقدی

دکترای تخصصی

پروپوزال

بررسی تاثیر تمرینات ویژن تراپی و قانون ۲۰-۲۰-۲۰ در بیماران با سندروم بینایی کامپیوتر

investigation the effect of vision therapy exercises and the 20-20-20 rule in patients with computer vision syndrome

خانم دکتر کنگری

اتاق شورا

13

 

  1.  

دوشنبه

29/08/02

بینایی سنجی

آقای مهرداد صادقی

دکترای تخصصی

پروپوزال

بررسی مقایسه ای تاثیر تمرینات ویژن تراپی و داروی فلوکسیتین بر بیماران مبتلا به اسپاسم تطابقی همراه با علائم

Comparative study of the effect of vision therapy exercises and fluoxetine drug on patients with accommodative spasm accompanied by symptoms

آقای دکتر قاسمی برومند

اتاق شورا

30/12

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست