جدول تاریخ و زمان برگزاری جلسات دفاع از پروپوزال وپایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 در سال 1402

ایام هفته

تاریخ

گروه برگزار کننده

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

موضوع جلسه دفاع

عنوان

استاد راهنما

مکان برگزاری

ساعت

 

چهارشنبه

29/09/02

شنوایی شناسی

آقای علی حاجی محمدی

ارشد

پروپوزال

مقایسه مولفه­های پتانسیلهای برانگیخته قشری شنوایی با محرک گفتاری در بزرگسالان جوان تکزبانه و دوزبانه

The comparison of parameters of cortical auditory evoked potentials with speech stimulus in monolingual and bilingual young adults

خانم دکتر حیدری

اتاق شورا

11

 

چهارشنبه

01/09/02

شنوایی شناسی

خانم نیلوفر سادات  فاطمی

ارشد

پروپوزال

بررسی ارتباط بین پردازش شنوایی مرکزی با رضایتمندی و بهره مندی از سمعک در سالمندان کاربر سمعک دچار افت

شنوایی حسی عصبی ملایم تا متوسط

Investigating the relationship between central auditory processing and hearing aid satisfaction and benefit in elderly hearing aid users with mild to moderate sensorineural hearing loss

آقای دکتر مهدوی

اتاق شورا

10

 

دوشنبه

29/08/02

شنوایی شناسی

آقای امیررضا رزاقی پور

ارشد

پروپوزال

بررسی توجه انتخابی و پایدار شنوایی در کودکان 8-11 ساله کاربر کاشت حلزون

Investigation of selective and sustained auditory attention in 8-11-year-old children with cochlear implants

آقای دکتر اشرفی

اتاق شورا

30/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست