جدول تاریخ و زمان برگزاری جلسات دفاع از پروپوزال وپایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه فیزیوتراپی

 در سال 1402

ردیف

ایام هفته

تاریخ

گروه برگزار کننده

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

موضوع جلسه دفاع

عنوان

استاد راهنما

مکان برگزاری

ساعت

 

  1.  

سه­شنبه

12/10/1402

فیزیوتراپی

آقای حمیدرضا نعمتی

ارشد

پایان نامه

مقایسه ی بین اثربخشی تمرینات ثباتی تنه و مکنزی در درمان افراد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی

Comparison between effects of core stabilization and Mckenzie exercises in mechanical low back pain

خانم دکتر نیکنام

اتاق شورا

30/10

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست