جدول تاریخ و زمان برگزاری جلسات دفاع از پروپوزال وپایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 در سال 1402

ردیف

ایام هفته

تاریخ

گروه برگزار کننده

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

موضوع جلسه دفاع

عنوان

استاد راهنما

مکان برگزاری

ساعت

 

  1.  

سه­شنبه

12/10/1402

کاردرمانی

خانم سیده  ساره سعید

ارشد

پایان نامه

ترجمه و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس تأثیر روانی اجتماعی وسایل کمکی (PIADS) در بیماران با اختلالات نورولوژیک

Translation and evaluation of psychometric properties of “The Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale” in patients with neurological disorder

جناب آقای دکتر رضایی

اتاق شورا

30/08

 

  1.  

دوشنبه

11/10/1402

کاردرمانی

خانم سما رسولی

ارشد

پروپوزال

ترجمه، تطابق فرهنگی و بررسی ویژگی‌های روانسنجی تست عملکردی ارزیابی کارکردهای اجرایی

Translation ,Cultural Adaptation and Investigation of Psychometric Properties of Executive Function Performance Test(EFPT)

خانم دکتر نوبهار

اتاق شورا

12

 

  1.  

دوشنبه

14/09/02

کاردرمانی

آقای علی عبدالهی

ارشد

پروپوزال

مقایسه دو اسپیلنت سه نقطه فشار و استک در درمان انگشت چکشی همراه با شکستگی اوالژن  

Comparison of 3-point pressure splint versus stack splint in treatment of mallet finger with a avulsion fracture

آقای دکتر جامه­بزرگی

اتاق شورا

08

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست