مسئول خدمات: سید رضا مقدم

مدرک تحصیلی: دیپلم

تلفن مستقیم: 77561409

داخلی 200

 

شرح وظایف

 • برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله.
 • نظارت کامل بر نظافت روزانه ساختمانهای اداری، نمازخانه، درب و پنجره، کف اتاقها و سالن ها، شیشه ها، تجهیزات و اثاثیه.
 • آشنائی کافی با مقررات ایمنی و شیوه های پیشگیری خطرات ناشی از کار.
 • آشنائی کامل با نحوه پذیرائی و تشریفات مهمانداری.
 • توانائی سرپرستی کارگران خدماتی و ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در آنها.
 • آشنائی کامل با دستگاههای نظافتی و توانائی کافی در انجام سرویسهای مورد نیاز آنها.
 • آشنائی کامل با مواد شوینده و ضد عفونی کننده و نحوه استفاده و کاربرد صحیح آنها.
 • نظارت بر جمع آوری و انتقال ضایعات و زباله ها و نخاله ها به محلهای تعیین شده.
 • پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی.
 • دقت ومراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار.
 • اطلاع از مشکلات، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارش  به مافوق.
 • رعایت اصولی ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار.
 • انجام امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

خدمات

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست