مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روزهای حضور شنبه ها و چهارشنبه ها

 

راه های تماس با مشاور دانشکده علوم توانبخشی

خانم بانی بزرگ

bonnie.bozorg@sbmu.ac.ir

شماره تماس 02177548942

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست