اداره آموز ش

 

                                                         تعداد دانشجویان دانشکده

523 نفر

تعداد دانشجویان روزانه و بین الملل درمقاطع کارشناسی رشته های فیزیوتراپی –بینایی سنجی –شنوایی شناسی وکاردرمانی .

190 نفر

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیوتراپی، کاردرمانی و بینایی سنجی و شنوایی شناسی

18 نفر

تعداد دانشجویان دکتری رشته فیزیوتراپی

 

 

 

اداره آموزش به کلیه امور آموزشی دانشجویان رسیدگی می کند این فعالیت ها عبارت است از:

1-      ثبت نام اولیه

2-      انتخاب واحد

3-      حذف و اضافه

4-      حذف تکدرس

5-      بررسی مشکلات آموزشی

6-      مکاتبات ( ارائه گواهی اشتغال به تحصیل )

7-      کمک به انتقال یا مهمان دانشجویان

8-      انجام روند فارغ التحصیلان

 

 


 

آقای اخگری

سرپرست آموزش

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد بینایی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 217

 

 


فریبا حشمتی

 

مسئول رشته فیزیوتراپی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 275

 

 

 

 

 


 

 

   
   
   
 

 


 

مریم برجسته                                                                              

 

مسئول رشته بینایی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 276

 

 


 

فائزه پورتقی

 

مسئول رشته کاردرمانی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 219

 

 

 

شماره تلفن تماس با کارشناسان آموزش:  77591809-021

   

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست