معاونت آموزشی، پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی

رسالت


        حوزه معاونت آموزشی، پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی در راستای رسالت دانشگاه مصمم است با بهره گیری از مدیریت راهبردی، اصول صحیح برنامه ریزی و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد و بالندگی استعدادهای خلاق دانشجویان خود درجهت شکوفایی و تولید علم و پژوهش، و با تکیه بر هماهنگی درون بخشی، به تربیت دانش آموختگانی با انگیزه، توانمند و پاسخگوی نیازهای جامعه بپردازد، تا به یکی از قطبهای دانشکده ای در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و برتری دانشکده ای در بین دانشکده های توانبخشی در سطح کشور، منطقه و جهان، تبدیل شود.اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، برنامه ها و تصمیم گیریها همگی باید بر اساس رسالتی باشد که یک حوزه برای تحقق آنها برای خود تعریف می کند.

 

چشم انداز

دانشکده توانبخشی تلاش دارد تا با عمل به رسالت های بنیادی خود، به یکی از قطب های علمی فعال کشور در حوزه توانبخشی تبدیل شده و جایگاه علوم توانبخشی در نظام سلامت را ارتقاء بخشد.

ارزشها

غایت نهائی برنامه ریزی ها و راهبردها، کسب دانش به منظور خدمت به خلق و کسب رضای خالق افرینش است. حرکت در این مسیرخود بالاترین ارزش است. دانشکده توانبخشی همواره معیارهای ارزشی زیر را سرلوحه کار خود می داند:

١ -راهنمائی، مشاوره و پاسخگویی به دانشجویان

2-رعایت شان اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان

3دانش محوری و شایسته سالاری

4- ارتقاء روحیه مشارکت و کار گروهی

5 -ارج نهادن به خلاقیت، نوآوری، پیشرفت و تحول

6-رعایت اخلاق اداری و انضباط کاری

7 -تکریم ارباب رجوع و احترام متقابل تمامی کارکنان

8 -رعایت منشور حقوق بیمار

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست