رسالت گروه شنوایی تربیت نیروهای آگاه و توانمند در تمامی زمینه های بالینی ، حرفه ای و پژوهشی مربوط به شنوایی و تعادل می باشد. این افراد باید به نحوی آموزش ببینند که بتوانند خدمات خود را در زمینه های بهداشت شنوایی و تعادل ، غربالگری اختلالات شنوایی و تعادل ارزیابی و تشخیص اختلالات شنوایی و تعادل ، درمان مبتنی بر توانبخشی در حیطه شنوایی و تعادل ، مشاوره در زمینه مشکلات شنوایی و تعادل به آحاد افراد جامعه ارایه نمایند. گروه شنوایی شناسی میکوشد تا بر اساس نیازهای رایج جامعه که از طریق نظر سنجی و مطالعه آنها را شناسایی کرده است برنامه های جامع خود را طراحی و اجرا کند. توجه به نظام غربالگری و پیشگیری ، استفاده بهینه از فناوری و بروز رسانی اطلات تخصصی در این زمینه مورد توجه گروه خواهد بود.

 

انتظار میرود که فارغ التحصیل های گروه شنوایی دارای توانمندی های اختصاصی در حوزه های زیر باشند:

* ایفای نقش در زمینه پیشگیری و مراقبت و توانبخشی در حوزه شنوایی و تعادل

* کمک به تشخیص اختلالات شنوایی

* ایفای نقش در زمینه مدیریت وزوز

* ایفای نقش در نقش مشاور برای افراد مبتلا به آسیب های شنوایی و تعادل

* درمان مبتنی بر توانبخشی در زمینه اختلالات شنوایی و تعادل

* ارایه آموزش های عمومی و اختصاصی در زمینه های مربوط به شنوایی و تعادل

* مدیریت برنامه های گوناگون در حوزه سلامت شنوایی و تعادل

مهارت هایی که دانش آموختگان این گروه باید کسب کنند:

* انجام و تفسیر اتوسکوپی

* انجام و تفسیر آزمون های دیاپازونی

* انجام آزمون های رفتاری شنوایی

* ماسکینگ

* انجام آزمون های پایه ای رفتاری تشخیص افتراقی

* گزارش نویسی در ارزیابی و تشخیص

* ارزیابی جامع وزوز گوش

* انجام ازمون های رفتاری شنوایی کودکان

* انجام آزمون های گفتاری بزرگسالان

* انجام و تفسیر ازمون های اکوستیک ایمیتانس

* انجام آزمون های بررسی کم شنوایی غیر عضوی

* انجام آزمون ها و تفسیر انها و درمان مبتنی بر توانبخشی در زمینه پردازش مرکزی شنوایی

* تجویز سمعک

* مشاوره

* تربیت شنوایی

* زبان آموزی

* ارزیابی صدای محیط

* ارزیابی دوره ای شنوایی

* تجویز لوازم حفاظت فردی

* انجام و تفسیر آزمون های فیزیولوژیک

* انجام و تفسیر ازمون های الکتروفیزیولوژیک به منظور تشخیص و آستانه گیری

* آزمون های بررسی سیستم تعادل

* کاندیداتوری کاشت حلزون

اهداف گروه

1. آموزش دانشجویان شنوایی شناسی در 3 مقطع کارشناسی /ارشد/ و دکترا به نحوی که بتوانند:

* در برنامه های غربالگری شنوای نوزادان/ کودکان /جمعیت های خاص ایفای نقش کنند.

* قادر به برنامه ریزی برای پیشگیری از اختلالات شنوایی و تعادل باشند.

* قادر به ارزیابی کمی و کیفی اختلالات شنوایی و تعادل در مقاطع سنی مختلف باشند.

* قادر به اجرای برنامه های متنوع توانبخشی شنوایی و تعادل در مقاطع سنی مختلف باشند.

* قادر به مشاوره با افراد دارای اختلال شنوایی و تعادل و خانواده های آنان باشند.

 

2. طراحی و اجرای برنامه های پژوهشی مبتنی بر نیازهای ارتباطی موجود در جامعه به نحوی که این برنامه ها بتوانند رویکردهای جبران این کاستی های ارتباطی را تبیین نمایند.

* این برنامه ها باید به نیازهای رایج جامعه در زمینه اختلالات شنوایی و تعادل توجه داشته باشند.

* در این برنامه ها می بایست اسناد بالادستی موجود مورد توجه قرار بگیرند.

* رویکرد کارآفرینی و استفاده از فن اوری نوین به نحوی که بتواند به تولید ثروت ملی بینجامد مورد توجه این برنامه ها باشد.

منبع

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست