رسالت و اهداف

 • تربیت دانش آموختگان توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه کاردرمانی
 • فراهم نمودن و ارائه مداخلات کاردرمانی منطبق با استانداردهای جهانی در سطوح مختلف اعم از پیشگیری، توانبخشی و مشاوره به آحاد جامعه
 • تلاش برای برقراری ارتباط بین پژوهش های کاربردی و فعالیت های بالینی در کاردرمانی (ترجمان دانش)
 • تلاش برای افزایش مشارکت افراد ناتوان در فعالیت های فردی و اجتماعی (معلولیت زدایی)
 • ارتقاء سطح علمی و بالینی رشته کاردرمانی 
 • تربیت دانشجویان توانمند در طراحی مداخلات کاردرمانی مبتنی بر شواهد

 

برنامه های کاربردی گروه کاردرمانی

               

 • انجام اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه و موافقت برد تخصصی کاردرمانی جهت راه اندازی مقطع دکترای تخصصی در رشته کاردرمانی
 • فراهم نمودن مقدمات برای توانمند سازی گروه آموزشی جهت جذب دانشجوی بین الملل
 • ارتقا سطح اموزشی و توانمند سازی اساتید و دانشجویان جهت استفاده از روشهای نوین آموزش  وکوچینگ
 • استانداردسازی روش های ارزشیابی دانشجویان در کارآموزی های بالینی
 • انجام طرح های پژوهشی در سطح کلان به ویژه در زمینه مداخلات خانواده-محور
 • راه اندازی بخش کاردرمانی در بیمارستان کودکان مفید
 • حضور در سرای محلات شهرداری برای غربالگری و ارائه مداخلات
 • تهیه و تدوین راهنمای بالینی برای حوزه های تخصصی کاردرمانی

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست