محسن اخگری       

 سرپرست آموزش و مدیر سیستم هم آوا

 

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد بینایی سنجی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 217 , 223

شرح وظایف سرپرست اداره آموزش

 


فریبا حشمتی

 کارشناس رشته فیزیوتراپی ( مقطع کارشناسی) 

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 275

 


 

  طاهره توکلی

 کارشناس رشته شنوایی شناسی ( مقطع کارشناسی)

آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابرسی
پست الکترونیک educationunit.rehab@gmail.com
تلفن تماس(داخلی)
  77591809 –77561721 داخلی 218
 
 

 


 

مریم برجسته                                                                       کارشناس رشته بینایی سنجی ( مقطع کارشناسی)       

آخرین مدرک تحصیلی

کاردانی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 276

 

 

فائزه پورتقی  

 کارشناس رشته کاردرمانی ( مقطع کارشناسی)

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی

پست الکترونیک

educationunit.rehab@gmail.com

تلفن تماس(داخلی)

  77591809 –77561721 داخلی 219

شرح وظیفه کارشناسان آموزش

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست