کلینیک سمعک

تجویز سمعک یک مداخله توانبخشی برای کم شنوایی هایی است که امکان درمان پزشکی، جراحی و یا دارویی برای آنها متصور نیست. سمعک های کنونی به علت بکارگیری پردازنده های قدرتمند رایانه ای امروز به گونه ای صداها را پردازش و تقویت می کنند که گویی به وسیله یک رایانه ی رومیزی پردازش می شوند و این امر به مدد پیشرفت هایی است که در حوزه ی الکترونیک، رایانه و پردازش سیگنالی رخ داده است. زمانی تجویز و تنظیم سمعک یک پروسه ساده بود به این معنی که صرفا بر اساس چرخاندن یک یا دو پیچ تنظیمی که بر روی سمعک قرار داشت این مهم انجام می شد.

 اما در حال حاضر، سمعک های دیجیتالی هوشمند و یادگیرنده نیاز به تنظیمات پیچیده ای دارند که فقط بر اساس دانش روز و با بکارگیری اندازه گیری های واقعی گوش صورت می پذیرد. چنین برنامه ای برای تنظیم سمعک در افراد با سنین مختلف یک رویکرد استاندارد و بین المللی است. وبویژه درسنین نوزادی و کودکی که فرد توانایی بیان نظر خود در خصوص میزان تقویت و کیفیت صدای سمعک را ندارند، یک رویکرد کامل و توصیه شده از سوی تمامی موسسه های علمی و استانداردهای روز دنیا می باشد.

کلینیک سمعک دانشکده ی توانبخشی شهید بهشتی با بکارگیری پیشرفته ترین دستگاه های اندازه گیری روز دنیا و با بهره گیری از دانش روز تنظیم سمعک، بهترین خدمات تجویز و تنظیم سمعک را برای تمامی افراد مراجعه کننده ارایه می دهد. در این کلینیک، پیشرفته ترین سمعک ها با قابلیت های پردازشی هوشمند و موثر و نیز با اندازه گیری سمعک بر روی گوش کاربر به وسیله ی دستگاه اندازه گیری گوش ارایه می شود تا بدین وسیله خروجی سمعک متناسب با شرایط هر فرد و به بهترین نحو تنظیم و ارایه گردد.

 
 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست