واحد فن آوری اطلاعات

 

هدف این واحد تداوم جریان تحقیق در زمینه فناوری و اطلاعات و همچنین بررسی و توسعه راهکارهایی در خصوص سهولت دسترسی کاربران به منابع نرم افزاری و سخت افزاری و داده ها می باشد.

 

 

این واحد شامل بخش های مدیریت پرتال، بخش نرم افزار، بخش سخت افزار و مدیریت شبکه می باشد.

شرح وظایف واحد فن آوری اطلاعات

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست