عملکرد امور دانشجویی دانشکده و عناوین تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان و نحوه استفاده دانشجویان از وام های صندوق رفاه دانشجویی
 
 
امور دانشجویی واحدی است که مسئول امور رفاهی وفرهنگی دانشجویان می باشد لذا به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های دانشجویان کم بضاعت به شرط دارابودن صلاحیت اخلاقی ، رعایت شئونات دانشجویی، دارابودن اولویت نیاز مالی سپردن تعهد نامه محضری وثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم به عنوان دانشجوی مشغول به تحصیل طبق آیین نامه وام پرداخت می شود .
 
وام های اعطایی درامور دانشجویی درهرترم به شرح ذیل می باشند:
 
1-      وام کمک هزینه تحصیلی ومسکن حداکثر تا  9 نیم سال تحصیلی
 
2-      وام ضروری یک بار در سال تا سقف 1500000 ریال
 
3-      وام ودیعه مسکن تا سقف 20000000ریال مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تا سقف40000000 ریال 
 
4-      وام به دانشجویان قهرمانان ورزشی نفرات اول تا سوم تیمی وانفرادی ، دانشجویان مسابقات قرآنی نفرات اول تا  سوم وامتحانات جامع کارورزی وعلوم پایه
 
5-      اعطای وام شاهد به دانشجویان شاهد وایثارگر وفرزند  جانباز وآزاده که بلاعوض می باشد .
 
6-        صدور معرفی نامه جهت ارائه به مراکز درمانی
 
7-      وام کالا به دانشجویان متقاضی خرید وسایل پزشکی و وام گردشگری به مبلغ 1000000  ریال
 
8-     اعطای وام بیمه خدمات درمانی
 
9-      توزیع بن کتاب بین دانشجویان
 
10-  افتتاح حساب بانکی تجارت کارت جوان برای دانشجویان ومعرفی دانشجویان به بانک
 
11-  گرفتن سند تعهد نامه محضری با ضامن معتبر قبل از دریافت وام
 
12-  تسویه حساب با د انشجویان فارغ التحصیل در  پایان هر سال
 
13-  اعطای وام کمک بلا عوض به دانشجویان حادثه دیده در بلاهای طبیعی مثل سیل وزلزله ، دانشجویان مبتلا به      بیماری های خاص وپر هزینه ، سوانح وتصادفات . یک نوبت وام تا دوبرابر سقف به مبلغ 3000000ریال
 
14-  نظارت برنحوه توزیع غذا در سلف
 
15-  ارائه و واگذاری سرویس ایاب وذهاب به دانشجویان
 
16-  صدور گواهی کار دانشجویی برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی
 
17-  ثبت نام از دانشجویان متقاضی شرکت در اردوهای برگزار شده از طرف واحد فوق برنامه دانشگاه
 
 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست