فرم ها و راهنماها 

راهنمای ثبت کد اخلاق

راهنمای دریافت گواهی کد اخلاق از سامانه ملی اخلاق

فایل دستور العمل اخذ کد IRCT

نحوه چاپ گواهی داوری طرح های پژوهشی از سامانه پژوهان

 

فرم ارائه طرح تحقیقاتی

راهنمای ثبت طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهان

راهنمای ثبت طرح تحقیقاتی

راهنمای ثبت پایان نامه

فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

راهنمای ارسال گزارش میانی

راهنمای ارسال گزارش نهایی (مقاله)

راهنمای تکمیل پیام پژوهشی

فرم خبر (ویژه ارسال گزارش نهایی)

*  گزارش نهایی (مقاله متعهد شده در قرارداد)

راهنمای داوری طرح های تحقیقاتی

راهنمای متقاضیان ثبت اختراعات

فرم ثبت تقاضای ثبت و ارزیابی اختراعات

فرم مشخصات فردی ثبت اختراعات

راهنمای ساخت اکانت Research ID

راهنمای ساخت اکانت در ارکید

راهنمای ساخت اکانت در گوگل اسکولار

راهنمای علم سنجی

نحوه انتخاب و اعتبارسنجی مقالات

راهنمای ویرایش مقاله ی ارجاع شده

راهنمای ارزشیابی فعالیت های تحقیقاتی و فناوری

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای ملاحظات اخلاقی در کار با موشهای مدل سرطان

راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی در جمهوری اسلامی ایران

راهنمای نگارش مقالات حیوانات آزمایشگاهی

راهنمای اخلاقی تعیین شدت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی

ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست