فرم ها

  

زمان بندی فعالیت ها

 

فرم شماره 1 : فرم پروپوزال دکترا و کارشناسی ارشد

فرم شماره 2 : فرم اعلام آماده بودن فایل پروپوزال یا پایان نامه  جهت ارسال به کمیته نظارت 

فرم شماره 1-3 : اعلام تاریخ دفاع

فرم شماره 2-3 : فرم هماهنگی با داوران

فرم شماره 4 : نحوه نگارش سمینار- ترم 1

فرم شماره 5:  گزارش پیشرفت کار

فرم شماره 6: نحوه نگارش پروژه- ترم 2

فرم شماره 7 : گواهی شرکت در جلسات دفاع از پروپوزال و پایان نامه

فرم شماره 8: شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا

فرم شماره 9:  ترتیب قرار گیری اسامی اساتید راهنما و مشاور در پایان نامه و مقالات چاپ شده مرتبط با آن

فرم شماره 10: اعلام پذیرش چاپ مقاله به تحصیلات تکمیلی

فرم شماره 11: فرم تعهد پروپوزال

فرم شماره 12: فرم تعهد پایان نامه

فرم شماره 13: اعلام آمادگی دفاع پروپوزال-ارشد

فرم شماره 14: اعلام آمادگی دفاع پروپوزال-دکترا

فرم شماره 15: اعلام آمادگی دفاع پایان نامه-ارشد

فرم شماره 16: اعلام آمادگی دفاع پایان نامه-دکترا

 

فرم درخواست معرفینامه جهت شروع فاز اجرائی پایان نامه 

 

For International Students

Form No.1: Student project 

Form No.6: How to write a research project?

Form No.8: Instructions for writing a master's thesis and doctoral dissertation

Logo of SBMU

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست