برگزارکننده مسابقات فرهنگی و ورزشی

 برگزار کننده مراسمات مذهبی و اعیاد

تشکیل زنگ فرهنگ و برنامه ریزی ساعت فرهنگی که همه هفته روزهای سه شنبه از ساعت 12- 10در دانشکده برگزار می گردد

هماهنگ کننده وارتباط و پیگیری با تشکل های دانشجویی از قبیل بسج دانشجویی ، انجمن اسلامی ، کانون های فرهنگی،انجمن های علمی و نهاد رهبری و کانون قرآن و عترت ،جشنواره های فرهنگی ...... دانشکده

ارسال گزارش خبری برنامه های اجرا شده در دانشکده به دانشگاه همراه با مستندات عکس وفیلم

پیگیری آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست