تاریخچه

گروه علوم پایه در سال 1386 با سه عضو هیات علمی با تخصص های آناتومی ، فیزیولوژی و آمار زیستی به تصویب رسید و در سال 1390 دو عضو هیات علمی با تخصص های آمار زیستی و فیزیک پزشکی به این گروه ملحق شدند.

دربدو تاسیس این گروه دارای اتاق تشریح بود و سپس با راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های فیزیولوژی و فیزیک و همچنین حیوان خانه برای ارتقای فعالیت های آموزشی و پژوهشی تلاش نموده است .

حوزه فعالیت

  • انجام فعالیت های آموزشی در قالب تدریس واحدهای درسی
  • انجام فعالیت های پژوهشی به عنوان مجری یا همکار در اجرای طرح های تحقیقاتی
  • برگزاری کارگاه های (workshop) آموزشی و پژ وهشی
  • همکاری با سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه و شعبه بین الملل در امور آموزشی و پژوهشی

 

آزمایشگاه ها

 

آزمایشگاه فیزیک

آزمایشگاه علوم تشریح

آزمایشگاه فیزیولوژی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست